ISSN: 2822-2881
En Çok İndirilen Makaleler - FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE HESAPLAMALI MÜHENDİSLİK DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Farklı yöntemlerle üretilen 3B boşluklu kompozit plakaların tabaka sayısının eğilme davranışına etkisi
Effect of layer number on bending behavior of 3D spacer composite plates produced with different methods
Serkan Erdem, Mete Onur Kaman, Mustafa Gür
doi: 10.5505/fujece.2022.10820   2022; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 7

2.
Bir havalı güneş kollektörü ısı transfer katsayısının regresyon algoritmaları ile modellenmesi
Modeling of a solar air collector heat transfer coefficient with regression algorithms
Ebru Kavak Akpınar, Mehmet Daş
doi: 10.5505/fujece.2022.43153   2022; 1 - 1 | Sayfalar 14 - 23

3.
Kendini iyileştiren asfalt karışımlarının rölaksasyon modüllerinin elde edilmesi ve modellenmesi
Obtaining and modeling the relaxation modulus of self-healing asphalt mixtures
Bahadır Yılmaz, Ahmet Münir Özdemir
doi: 10.5505/fujece.2022.43531   2022; 1 - 1 | Sayfalar 24 - 30

OLGU SUNUMU
4.
Sayısal dalga tankı benzetiminde dalga üretimi ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılması
Using computational fluid dynamics for wave generation and evaluation of results in numerical wave tank modelling
Halil İbrahim Yamaç, Ahmet Koca, Taner Yılmaz
doi: 10.5505/fujece.2022.76486   2022; 1 - 1 | Sayfalar 31 - 42

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Karışık alg türlerinin membransız mikrobiyal yakıt hücresinde biyokatot olarak kullanımı
The use of mixed algae species as biocathode in membrane-less microbial fuel cell
Banu Taşkan
doi: 10.5505/fujece.2022.18209   2022; 1 - 1 | Sayfalar 8 - 13

6.
Kapak, İçindekiler
Cover, Contents

2022; 1 - 1 | Sayfalar I - IV

7.
Ev yapımı patlayıcılardan oluşan patlayıcı enerjisini sönümleyen beton büzler için yeni bir tasarım
A novel design for concrete culverts absorbing explosive energy from homemade explosives
Sedat Savas, Dursun Bakır, Muharrem Başpınar, Mehmet Ülker
doi: 10.5505/fujece.2022.66376   2022; 1 - 2 | Sayfalar 80 - 93

8.
Çöktürme toplama metodu ile kitosan esaslı polimerik partikül üretimi ve karakterizasyonu
Production and characterization of chitosan-based polymer particles with the precipitation collection method
Hülya Demirtaş, Şeyda Taşar, Fatih Kaya, Ahmet Özer
doi: 10.5505/fujece.2022.54264   2022; 1 - 2 | Sayfalar 68 - 79

9.
Mısır yağından sentezlenen poliolden üretilen poliüretanın karakterizasyonu
Characterization of polyurethane produced by polyol synthesized from corn oil
Ercan Aydoğmuş, Fethi Kamışlı
doi: 10.5505/fujece.2022.36855   2022; 1 - 2 | Sayfalar 60 - 67

10.
SEM ve BET teknikleri ile ticari kitosanın yüzey karakterizasyonu
Surface characterization of commercial chitosan with SEM and BET techniques
Fatih Kaya, Şeyda Taşar, Ahmet Özer
doi: 10.5505/fujece.2022.09797   2022; 1 - 2 | Sayfalar 43 - 48

11.
Rezistif süperiletken arıza akımı sınırlayıcıların sınırlandırma performansının 2G HTS şerit için modellenmesi
Modeling the limiting performance of resistive superconductor fault current limiters for 2G HTS tape
Buğra Yılmaz, Muhsin Tunay Gençoğlu
doi: 10.5505/fujece.2022.32042   2022; 1 - 2 | Sayfalar 49 - 59

12.
Kapak, İçindekiler
Cover, Contents

2022; 1 - 2 | Sayfalar I - IV

LookUs & Online Makale