ISSN: 2822-2881
Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE HESAPLAMALI MÜHENDİSLİK DERGİSİ - FUJECE: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - Ekim 2022
1.
Kapak, İçindekiler
Cover, Contents

Sayfalar I - IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sabit basınçlı dış sınır şartı durumunda üretim hızının ve kümülatif üretimin sayısal belirlenmesi
Numerical determination of the production rate and cumulative production in the constant pressure outer boundary condition
Iredia Davis Erhunmwun, Saliu Idaomi Hammed, Patrick Ejebheare Amiolemhen
doi: 10.5505/fujece.2022.77487  Sayfalar 94 - 102

3.
Çiriş otu takviyeli polyester kompozitin bazı termofiziksel özelliklerinin incelenmesi
Investigation of some thermophysical properties of Asphodelus aestivus reinforced polyester composite
Ramazan Orhan, Ercan Aydoğmuş
doi: 10.5505/fujece.2022.66375  Sayfalar 103 - 109

4.
Nanosilika katkılı sıcak karışım asfaltın suya karşı hassasiyetinin belirlenmesi
Determination of water sensitivity of nanosilica added hot mix asphalt
Tacettin Geçkil, Ceren Beyza Ince, Eda Tüzün Özpınar
doi: 10.5505/fujece.2022.77486  Sayfalar 110 - 121

5.
Derin öğrenme mimarileri kullanılarak geri dönüştürülebilir atıkların sınıflandırılması
Classification of recyclable waste using deep learning architectures
Arzu Sevinç, Fatih Ozyurt
doi: 10.5505/fujece.2022.83997  Sayfalar 122 - 128

OLGU SUNUMU
6.
Bir zemin şevinin yenilme mekanizması ve stabilizasyon yöntemi: vaka çalışması
Failure mechanism of a soil slope and stabilization method: a case study
Mustafa Kanık
doi: 10.5505/fujece.2022.35744  Sayfalar 129 - 138

LookUs & Online Makale