ISSN: 2822-2881
Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE HESAPLAMALI MÜHENDİSLİK DERGİSİ - FUJECE: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - Haziran 2022
1.
Kapak, İçindekiler
Cover, Contents

Sayfalar I - IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
SEM ve BET teknikleri ile ticari kitosanın yüzey karakterizasyonu
Surface characterization of commercial chitosan with SEM and BET techniques
Fatih Kaya, Şeyda Taşar, Ahmet Özer
doi: 10.5505/fujece.2022.09797  Sayfalar 43 - 48

3.
Rezistif süperiletken arıza akımı sınırlayıcıların sınırlandırma performansının 2G HTS şerit için modellenmesi
Modeling the limiting performance of resistive superconductor fault current limiters for 2G HTS tape
Buğra Yılmaz, Muhsin Tunay Gençoğlu
doi: 10.5505/fujece.2022.32042  Sayfalar 49 - 59

4.
Mısır yağından sentezlenen poliolden üretilen poliüretanın karakterizasyonu
Characterization of polyurethane produced by polyol synthesized from corn oil
Ercan Aydoğmuş, Fethi Kamışlı
doi: 10.5505/fujece.2022.36855  Sayfalar 60 - 67

5.
Çöktürme toplama metodu ile kitosan esaslı polimerik partikül üretimi ve karakterizasyonu
Production and characterization of chitosan-based polymer particles with the precipitation collection method
Hülya Demirtaş, Şeyda Taşar, Fatih Kaya, Ahmet Özer
doi: 10.5505/fujece.2022.54264  Sayfalar 68 - 79

6.
Ev yapımı patlayıcılardan oluşan patlayıcı enerjisini sönümleyen beton büzler için yeni bir tasarım
A novel design for concrete culverts absorbing explosive energy from homemade explosives
Sedat Savas, Dursun Bakır, Muharrem Başpınar, Mehmet Ülker
doi: 10.5505/fujece.2022.66376  Sayfalar 80 - 93

LookUs & Online Makale