ISSN: 2822-2881
Numerical determination of the production rate and cumulative production in the constant pressure outer boundary condition [FUJECE]
FUJECE. 2022; 1(3): 94-102 | DOI: 10.5505/fujece.2022.77487

Numerical determination of the production rate and cumulative production in the constant pressure outer boundary condition

Iredia Davis Erhunmwun, Saliu Idaomi Hammed, Patrick Ejebheare Amiolemhen
Department of Production Engineering, Faculty of Engineering, University of Benin, Benin City, Nigeria

The flow regime is identified as a steady-state flow if the pressure at every location in the reservoir remains constant. In this work, we have determined the well production rate and cumulative production in a circular reservoir using the Finite Element Method for the condition of constant pressure outer boundary. The reservoir was divided into 4 smaller part known as finite element. These parts were analyzed and later assembled to form the domain of the reservoir. The analysis was done with the assumption that before the well begins production, there was uniform distribution of pressure all through the reservoir. The results obtained from the production rate analysis shows that the dimensionless production rate decreases significantly and later becomes uniform because the withdrawn fluid has been completely replaced. This condition remains throughout the entire life of the reservoir presumably. Also, the result shows that there is a uniform increase in the dimensionless cumulative production as time increases. The result obtained in this work was compared with the results obtained by previous researcher. The comparison shows a strong positive correlation between the two methods with a maximum percentage error of 0.1711 and 0.1864 and a minimum percentage error of 0.0001 and 0.0122 for dimensionless production rate and dimensionless cumulative production respectively. Also, result from previous researcher only state the production rate and cumulative production of the reservoir at a particular time but this work predicts the production rate and cumulative production in the entire reservoir at the same time.

Keywords: Diffusivity equation, Boundary condition, Cumulative production, Production rate, Finite element method

Sabit basınçlı dış sınır şartı durumunda üretim hızının ve kümülatif üretimin sayısal belirlenmesi

Iredia Davis Erhunmwun, Saliu Idaomi Hammed, Patrick Ejebheare Amiolemhen
Department of Production Engineering, Faculty of Engineering, University of Benin, Benin City, Nigeria

Rezervuarın her noktasındaki basınç sabit kalırsa, akış rejimi kararlı durum akışı olarak tanımlanır. Bu çalışmada, dairesel bir rezervuarda kuyu üretim hızı ve kümülatif üretim, sabit basınç dış sınır koşulu için Sonlu Elemanlar Metodu kullanılarak belirlendi. Rezervuar, sonlu eleman olarak bilinen 4 küçük parçaya bölünmüştür. Bu parçalar analiz edildi ve daha sonra rezervuarın alanını oluşturmak için birleştirildi. Analiz, kuyu üretime başlamadan önce, tüm rezervuar boyunca eşit basınç dağılımı olduğu varsayımıyla yapıldı. Üretim hızı analizinden elde edilen sonuçlar, boyutsuz üretim hızının önemli ölçüde azaldığını ve daha sonra çekilen sıvı tamamen değiştirildiği için üniform hale geldiğini göstermektedir. Bu durum muhtemelen rezervuarın tüm ömrü boyunca devam eder. Ayrıca sonuç, zaman arttıkça rezervuardaki boyutsuz kümülatif üretimde tek tip bir artış olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuç, Christine tarafından elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı. Karşılaştırma, boyutsuz üretim hızı ve boyutsuz kümülatif üretim için sırasıyla 0.1711 ve 0.1864 maksimum yüzde hatası ve 0.0001 ve 0.0122 minimum yüzde hatası ile iki yöntem arasında güçlü bir pozitif korelasyon gösterir. Ayrıca Christine çözümleri, yalnızca belirli bir zamanda rezervuarın üretim hızını ve kümülatif üretimini belirtir, ancak bu çalışma aynı anda tüm rezervuardaki üretim hızını ve kümülatif üretimi tahmin eder.

Anahtar Kelimeler: Yayılma denklemi, Sınır koşulu, Birikimli üretim, Üretim hızı, Sonlu elemanlar yöntemi

Iredia Davis Erhunmwun, Saliu Idaomi Hammed, Patrick Ejebheare Amiolemhen. Numerical determination of the production rate and cumulative production in the constant pressure outer boundary condition. FUJECE. 2022; 1(3): 94-102

Corresponding Author: Iredia Davis Erhunmwun, Nigeria
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale