ISSN: 2822-2881
A novel design for concrete culverts absorbing explosive energy from homemade explosives [FUJECE]
FUJECE. 2022; 1(2): 80-93 | DOI: 10.5505/fujece.2022.66376

A novel design for concrete culverts absorbing explosive energy from homemade explosives

Sedat Savas1, Dursun Bakır1, Muharrem Başpınar1, Mehmet Ülker2
1Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Firat University, Elazig, Turkey
2Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Turgut Ozal University, Malatya, Turkey

With the increasing number of terrorist attacks for the last 40 years, terrorist organizations have devised various attack tactics. One of these tactics is to attack by placing homemade explosives inside culverts that are originally constructed for draining water within road infrastructure. The aim of this study is to enable the absorption of the explosive blast in concrete culverts in face of homemade explosives. For this purpose, concrete culverts that were within three road embankments and road infrastructures were built by projects that were devised according to the American Association of State Highway and Transportation Officials Standards. The experiment was carried out in three stages. tjIn the first one of these culverts, a standard road was built. In the second and third culverts, a system that enabled the installation of secondary culverts above and below primary culverts was devised.In conclusion, it was revealed that the methods developed in the study could enable ithe absorption of the explosive energy of homemade explosives by 60%-80%.

Keywords: Explosion load, Absorption of explosive energy, Concrete culvert, Homemade explosive, Road design against terrorist attacks

Ev yapımı patlayıcılardan oluşan patlayıcı enerjisini sönümleyen beton büzler için yeni bir tasarım

Sedat Savas1, Dursun Bakır1, Muharrem Başpınar1, Mehmet Ülker2
1Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
2Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Son 40 yılda terör saldırılarının artmasıyla birlikte terör örgütleri çeşitli saldırı taktikleri geliştirmiştir. Bu taktiklerden biri, yol altyapısındaki suyu tahliye etmek için yapılmış olan büzlerin içine ev yapımı patlayıcılar yerleştirerek saldırı yapmaktır. Bu çalışmanın amacı, ev yapımı patlayıcılar karşısında beton büzlerdeki patlama enerjisinin sönümlenmesini sağlamaktır. Bu amaçla, Amerikan Devlet Karayolları ve Ulaştırma Yetkilileri Birliği Standartlarına göre tasarlanan projelerle üç yol dolgusu ve yol altyapısı içerisinde yer alan beton büzler hazırlanmıştır. Bu büzlerden ilkinde standart bir yol yapılmıştır. İkinci ve üçüncü büzlerde ise birincil büzlerin üstüne ve altına ikincil büzlerin kurulmasını sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Sonuç olarak, çalışmada geliştirilen yöntemlerin ev yapımı patlayıcıların patlama enerjisinin %60-80 oranında emilmesini sağlayabildiği ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Patlama yükü, Patlayıcı enerjisinin emilimi, Beton büz, El yapımı patlayıcı, Terrorist saldırılara karşı yol dizaynı

Sedat Savas, Dursun Bakır, Muharrem Başpınar, Mehmet Ülker. A novel design for concrete culverts absorbing explosive energy from homemade explosives. FUJECE. 2022; 1(2): 80-93

Corresponding Author: Dursun Bakır, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale