ISSN: 2822-2881
Surface characterization of commercial chitosan with SEM and BET techniques [FUJECE]
FUJECE. 2022; 1(2): 43-48 | DOI: 10.5505/fujece.2022.09797

Surface characterization of commercial chitosan with SEM and BET techniques

Fatih Kaya, Şeyda Taşar, Ahmet Özer
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Firat University, Elazig, Turkey.

Chitosan, a natural polymer, has recently been the focus of attention of researchers due to its superior properties such as biocompatible, biodegradable, renewable, and low toxicity. Especially in the fields of chemistry and health sciences, its use as a wound dressing material, adsorbent, resin, drug carrier system, and food packaging is being researched. This study, it is aimed to contribute to the areas where chitosan is used as adsorbent, resin, and wound dressing material by making surface characterization. According to the data obtained from the study, it was determined that chitosan was a non-porous polymer with a membranous surface. In addition, it was determined that there may be calcium particles as a surface impurity on the surface of commercial chitosan samples.

Keywords: Chitosan, SEM and BET techniques, Morphological analysis

SEM ve BET teknikleri ile ticari kitosanın yüzey karakterizasyonu

Fatih Kaya, Şeyda Taşar, Ahmet Özer
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye

Doğal bir polimer olan kitosan biyouyumlu, biyobozunur, yenilenebilir ve düşük toksisite gibi üstün özellikleri sebebiyle son zamanlarda araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Özellikle kimya ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yara örtü malzemesi, adsorbent, reçine, ilaç salınımı ve gıda ambalajı olarak çalışılmaktadır. Bu çalışmada kitosanın yüzey karakterizasyonu yapılarak onun adsorbent, reçine ve yara örtü malzemesi olarak kullanıldığı alanlara katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre kitosanın gözeneksiz ve zarımsı yüzeye sahip bir polimer olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ticari kitosan örneklerinin yüzeyinde bir yüzey safsızlığı olarak kalsiyum parçacıklarının da olabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kitosan, SEM ve BET teknikleri, Morfolojik analiz

Fatih Kaya, Şeyda Taşar, Ahmet Özer. Surface characterization of commercial chitosan with SEM and BET techniques. FUJECE. 2022; 1(2): 43-48

Corresponding Author: Fatih Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale